Ipari alkalmazások

A hálózati videót az iparban gyártósorok felügyeletére, általános és gyógyszeripari folyamatok követésére, automatizálásra és raktári rendszerek monitorozására használják, hogy csak néhány jellemző alkalmazási területet említsünk.

Egy üzemnek a hatékonysága nagyban növelhető ezeknek a virtuális szemeknek a célirányos bevetésével. Hadd szolgáljunk néhány további részlettel arra, hogy ipari környezetben hol van különös létjogosultsága kamerák használatának.

Vezérlőtermek

Kamerákkal a környezeti ártalmak ellenEgy poros kőtörő üzemben, ahol óriási a szilikózis veszélye, egy kohóban, ahol kibírhatatlan hőség uralkodik, vagy egy vegyi gyárban, ahol fullasztó mérges gőzök úsznak a levegőben, a gyártási folyamatok távoli felügyelete jelentheti az ideális megoldást. A vezérlőterem számára jó minőségű képet szolgáltató hálózati kamerák megteremti annak a lehetőségét, hogy a személyzet anélkül felügyelje a kritikus pontokat, és úgy észlelje a működési rendellenességeket, hogy közben ki lenne téve az egészségkárosító környezeti ártalmaknak, pl. pornak, hőnek és mérgesgázok belélegzésének.

Gyártósorok és robotok

Az automatizált gyártósorokat vagy ipari szerelőrobotokat szemmel tartó kamerákat úgy is lehet programozni, hogy ha valami rendellenességet észlelnek, e-mailben vagy sms-ben küldjenek riasztást az érintetteknek. Ily módon a személyzet tehermentesíthető a gépek zavartalan működéséhez szükséges monoton és időtrabló, folyamatos megfigyelés kényszerétől.

Hibakeresés és -elhárítás

Ha olyan helyen támad valami zavar, ahol történetesen nincs a közelben megfelelő műszaki személyzet, akkor a hálózati videó segítségével távdiagnózisra és vizuálisan kontrollált hibaelhárításra is sor kerülhet. A helyzet értelmezésébe és a hibaelhárítás optimális módjának kimunkálásába a hálózati videó sajátosságainak köszönhetően akár több ezer km-re lévő szakembereket is be lehet vonni. Gondoljunk csak pl. egy gázkitörésre vagy hasonló csapásra, ahol így pl. költséges utazásoknak lehet elejét venni.

Áru be- és kiszállítása

Logisztikai folyamatok központi kontrolljaAz üzemi szarkák, az önmagukban jelentéktelennek tűnő piti lopások halmozódó hatása különösen nagy lehet ott, ahol a nyersanyag belép az üzembe, vagy ahol a készáru elhagyja a telephelyet. A hálózati kamerák ezeken a helyeken az elrettentés eszközeként is jó szolgálatot tehetnek, és emellett még a be- és kirakodási folyamatok hatékonysága is egyszerűen megoldható velük.

Raktárak és tárolórendszerek

Egy gyár nyereségességére nagy hatással van a tárolási rendszer gördülékeny működése. Ha a hozzáférés akadozik, ha valahol rendszeresen dugók keletkeznek, akkor ez olyan kiesést jelent, aminek az okát nem mindig könnyű tettenérni. Ráadásul a raktárakat gyakran távolra rakják, ahol a bérleti költségek esetleg kisebbek, ami megintcsak megnehezíti a szemmeltartásukat. Az ilyen helyzetekben önként adódik a hálózati kamerák munkába állítása.

Az ipari alkalmazásokra jó példákal szolgál pl. a németországi Volkswagen, a Pines Manufacturing (USA) és a XiNan Power Elc. Kínában. Ezek a cégek kiterjedten alkalmazzák a hálózati videókra alapozott korszerű technológiai megoldásokat ipari megfigyelési és felügyeleti célokra.